KFUM Gråbrødre Gruppe

Samværsregler

Gråbrødre Gruppe – SAMVÆRSREGLER                                                                                                                                                              Oktober 2019

Vores gruppes formål med samværsregler er at skabe trygge rammer for alle, sikre en god omgangstone samt og gøre alle bekendt med gældende lovgivning

Møder:

 • Positiv oplevelse og udvikle spejderen til at kunne mere
 • Respektfuld omgangstone, med hensyntagen til at alle skal have et godt møde
 • Lederne skal være gode til at sætte grænser og gøre det klart, hvad det er at være spejder.
 • Styrke relationer på tværs af klassetrin så chancen for mobning mindskes

Ture:

 • Børn skal i høj grad være selvhjulpne for at kunne deltage på turene
 • Der skal altid være to ledere med på ture, og hvor muligt en af hvert køn
 • På ture med overnatning sover børn af hvert køn i eget telt eller rum. Lederne sover i separat telt/rum
  • Hvis der på en tur kun er et barn af et køn, vil lederne efter aftale med forældrene til børn på turen kunne aftale, at alle børn sover i samme telt/rum

Mobiltelefon, billeder og sociale medier

 • Ved indmeldelse skal forældre give samtykke/ej til, at billeder af spejdere kan offentliggøres på gruppens hjemmeside og sociale medier
  • Hvis forældre finder billeder med deres barn, de ikke ønsker vist, kontaktes barnets leder
 • Brug af mobiltelefoner skal minimeres til møder for at øge fællesskabet. Lederne skal være rollemodeller for adfærd på sociale medier

Alkohol, rygning og ulovlige stoffer:

 • Børn og unge under 18 år må ikke ryge eller indtage alkohol i forbindelse med spejderarrangementer
 • Ingen ledere eller spejdere med eller uden uniform må være berusede til møder, ture eller arrangementer
 • Rygning er ikke tilladt inde i hytten, og voksne rygere bør bestræbe sig på ikke at ryge foran børnene
 • Ulovlige stoffer er naturligvis ikke tilladte

Ledere og Bestyrelse:

 • Lederne har i Ledergruppen en årlig snak om samværsregler og rammer for det at være spejderleder
 • Fysisk kontakt skal være på børnenes præmisser
 • Børneattest indhentes hvert 3. år for alle ledere og bestyrelsesmedlemmer over 15 år
 • Der er udarbejdet en handlingsplan for, hvordan mistanke om overgreb håndteres. Handlingsplanen er læst og forstået af alle ledere